FSHD Expertise Centrum

Dit is hét expertise centrum op het gebied van kennis, zorg, onderwijs en onderzoek. Het is een samenwerkingsverband tussen het Radboudumc te Nijmegen en het LUMC te Leiden. Dit centrum heeft als doel de diagnostiek, zorg en behandeling voor mensen met FSHD (facioscapulohumerale dystrofie) in Nederland te optimaliseren.

Via de website van het FSHD Expertise Centrum wordt kennis op het gebied van zorg, behandeling en onderzoek gedeeld met mensen met FSHD, hun naasten, zorgverleners en onderzoekers.

Ga naar de website: