Radboudumc

Het Radboudumc is verantwoordelijk voor de opzet en het beheer van de registratie. Deze website is ontwikkeld door afdeling neurologie van het Radboudumc in samenwerking met PoetFarmer.

Het Radboudumc is een universitair medisch centrum. Voor ons is de mens en zijn of haar kwaliteit van leven het vertrek- en eindpunt. Bij alles wat we doen. We bieden onze patiënten topklinische en topreferente zorg en hebben een belangrijke maatschappelijke taak in het vergroten en verspreiden van kennis en kunde.

Ga naar de website: